Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Нд: зачинено
+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
law@entc.com.ua
ISSN 2523-4153 (Online)
ISSN 2523-4145 (Print)

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕДАКТОРА ТА ВИДАВЦЯ

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що визначає необхідність відповідності наступним основоположним принципам:

 При прийнятті рішення про публікацію редактор наукового журналу виходить з того, що розглянута робота достовірно висвітлює дані та є науково значимою.

 Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

 Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

 Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

 Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 Звертаємо Вашу увагу на те, що рішення про індексацію журналу в базах даних та інших ресурсах індексування світової наукової періодики не залежить від редакції журналу і не є частиною видавничого процесу.
Подаючи статтю для опублікування, автор погоджується з тим, що на момент виходу в світ номера з його опублікованою статтею, індексація журналу будь-якою з баз даних та іншими ресурсами індексування світової наукової періодики може бути змінена.
Редакція гарантує розміщення актуальної інформації про індексацію журналу.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕЦЕНЗЕНТА

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у дотриманні таких принципів:

Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ ДЛЯ АВТОРІВ

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.

Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукопису, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

Необхідно визнавати внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

Автори не мають права надавати в журнал рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.

Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

ДІЇ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЕТИКИ ПУБЛІКАЦІЇ

Якщо є підозра, що рецензент привласнив ідеї або дані автора:

Алгоритм дій базується на схемі COPE «What to do if you suspect a reviewer has appropriated an author's idea or data»

Цей випадок може бути розглянуто лише при наданні документальних свідчень від автора та / або інших джерел, наприклад публікація, анотація, звіт про зустріч, копія слайдів, заявка на грант. І після вивчення доказів (або звернення для цього до фахівця з відповідною кваліфікацією) та винесення рішення про те, чи є твердження автора та / або інших джерел обґрунтованими.

Якщо звинувачення було доведено, буде поданий запит на розслідування до рецензента та установи, співробітником якої він є.

Буде також перевірено наявність зв'язків між обвинуваченим та зазначеним рецензентом, наприклад той же відділ, особисті відносини чи інші конфлікти інтересів.

Якщо вина рецензента буде доведена, він буде назавжди вилучений з бази даних видавництва.

Якщо запозичена ідея або дані були опубліковані в іншому джерелі, буде поданий запит до відповідних джерел публікації з проханням прийняти політику відкликання опублікованого матеріалу.

Якщо є підозри етичних проблем з поданим рукописом:

Алгоритм дій базується на схемі COPE «What to do if you suspect an ethical problem»

Така підозра може виникнути, якщо, наприклад, відсутнє етичне схвалення / заклопотаність щодо згоди пацієнта або захисту / занепокоєння щодо експериментів на тваринах тощо.

Буде подано запит автору-кореспонденту на надання відповідних деталей (наприклад, свідоцтво етичного комітету чи копії документів про інформовану згоду).

Якщо відповідні документи не будуть надані:
– рукопис буде відхилений і не буде опублікований у журналі;
– справу буде передано на розслідування в установу, співробітником (ами) якого є автор (и).

Image

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (099) 714-27-95
+38 (093) 973-05-48
+38 (096) 645-23-68 

law@entc.com.ua
Image
Image
Image